قدیمی ترین کاریکاتور ایران

 

قدیمی ترین کاریکاتور ایران

 

این قدیمی ترین کاریکاتور ایرانه که ۱۱۶ سال پیش در روزنامه ادب چاپ شده و دلیل پیشرفت اروپایی ها رو نسبت به عقب ماندگی ما ایرانی ها نشون میده.

هنوز هم همونیم که بودیم! ۱۱۶ سال درجا زدیم هموطن!

این کاریکاتور را که دیدم یاد قسمتی از دیالوگ فیلم خانه ای روی آب که عزت ا… انتظامی اجرا کرد افتادم. وی می گوید بخل، حسادت و تنگ نظری شغل دوم همه تو این مملکته.

خوب وقتی که این همه عیب بزرگ که در تمام ادیان نهی شده را در تک به تک افراد جامعه می بینیم چه انتظاری از دشمن داریم؟ واقعاً مردمی که دارای این خصوصیات هستند نمی توانند پیشرفت کنند. نوابغشان برای زندگی راحت تر به خار می روند. دشمنان دلیر شده انواع ضررها و ضربات را می زنند.

همانطور که در قرآن کریم آمده دست خدا با جماعت هست. یعنی وقتی اتحاد نباشه خداوند هم کمکی به آنها نمی کند و در عوض بدون در نظر گرفتن دین و اعتقادات دشمنان، آنها هستند که پیروز و موفقند.

و من الله التوفیق.