مطالب طنز ۴

 

مطالب طنز 4


زن خواب بدی دید و با ترس و گریه کنان از خواب پرید.
مرد آرومش کرد و ازش پرسید ک چرا گریه میکنی؟

زن جواب داد : ” خواب دیدم ی مرد مایه دار و خوش قیافه منو از تو دزدید ! ”

شوهرش گفت : ” عزیزم، چیزی نیست، فقط ی خواب بوده
زن با صدای بلند جواب داد : ” خب واسه همین گریه می کنم ..😂😂😂


ترجیح میدم تنها باشم و افسوس بخورم

تا اینکه افسوس باشم و تنها بخورم

اشتباه شد 😐

 

صبر کنین 😐

ترجیح میدم تنهایی افسوس بخورم ¡¡

تا اینکه افسوس رو تنهایی بخورم ¡¡

فکر کنم بازم نشد ⊙_⊙

خلاصه بدونین یه ترجیحی میدم ^_^

هه😏


خانومه ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﻟﺒﺎﺳﺎﺷﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭُﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﻦ…
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﯼ ﺣﻤﻮﻡ ﺑﯿﺮﻭﻧﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺶ ﮐﻮﺭﻩ ﭘﺸﺖ ﺩﺭﻩ…

ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ… ﻟﺨﺖ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ .

ﻣﯿﺎﺭﺗﺶ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ , ﯾﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﺵ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻭ ﻟﺨﺖ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﺵ.

ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ؟
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯿﻪ؟ ﺧﺒﺮﯾﻪ؟

ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ ﻣﯿﮕﻪ : ﻭﺍﻻ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻡ خوب شدم ﮔﻔﺘﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﺳﻢ ..!😐😂😂😂

 


دیروز یه صحنه دلخراش دیدم اشکم دراومد

گشت ارشاد یه دختره رو بدون روسری و مانتو گرفته بودن
و به طرز وحشتناکی سوار ون کردن
طفلکی دختره هی میخواست یه چیزی بگه نمیذاشتن
آخر سر که ون راه افتاد
با رژ لبش یه جمله رو شیشه ون نوشت:

من جعفرم😂😂😂

 


خانمه پشت فرمون بود
چراغ سبز شد نرفت
زرد شد نرفت
قرمز شد نرفت

 

 

 

افسره رفت کنارش گفت خانم شرمنده ما همین سه تا رنگو داریم
پسندتون نشد؟😁😂😂


‏تریاک دولتی که بیاد اولین شرکتی که با دولت همکاری میکنه همین پرژکه . درجا شامپو تریاک پرژک رو تولید میکنه بعد بایودنت هم آدامسش رو 😑😂


کسایی که زیاد میخوابن تنبل نیستن
انگیزه ای برای بیدار شدن ندارن

 

 

وگرنه شما بگو ساعت ۵ صبح بریم تایلند 😐
لعنت به کسی که بلند نشه 😐😂


از قدیم گٌفتن دهن مَردم رو نمیشه بَست…😕
.
.
.
اما صاف که میشِه کرد…☺️
.
جر که میشِه داد😊
گِل که میشه گرفت….😂
نه دو دقیقه ولم کنین ببینم چی میگه😭
😂😂😂😂

 


وکیل برای دفاع از مردی که متهم به سرقت بود دفاعیه جالبی را صادر کرد :

 

موکل من فقط دست خودرا داخل پنجره ی خانه ای کرده و چند اشیا بی اهمیت را برداشته است .واقعا این عدالت نیست دست او که خود او نیست پس چرا برای مجازات یک عضو بدن همه ی عضو بدن باید مجازات شود !!!!!🙁🙁😐

قاضی که بسیار مجرب و کارکشته بود در جواب این وکیل میگوید :بیان خوب و درستی است . من هم باشما موافقم پس من دست او را به یک سال زندان محکوم میکنم حال خود او میخواهد با دستش باشد یا بدون دستش !!!!😏😏

 

در ان لحظه متهم دست مصنوعی خود را روی میز گذاشت و رفت !!!!در ان لحظه قاضی داد زد:
ای تو روحت 👻🏃🏼🏃🏼🏃🏼😾


طرف اومده میگه صدف طاهریان جز خوشگلى و اندام چى داره که اینقدر خوشتون میاد ازش؟ خب انتظار دارى از چیش خوشمون بیاد مثلا ملیله دوزى بلد باشه؟؟؟


تلفظ صحیح چهارمین روز هفته کدام است؟؟؟؟
چارشنبه
چاهارشنبه
چهارشنبه
چارشمبه

هیچکدوم نیست.
سه شنبه صحیحه.
چهارمین روز هفته سه شنبه هست!
حتما دانشگاه هم میری.
مهندسم هستین
😃😃😃😃
والااااا نکنه یارانه ام میگیری

 


ديدين تو اين فيلما نور خورشيد از پنجره ميتابه همه پا ميشن😮

من اگه نور پرژکتور فوتبالم بيارن جلو چشام از خواب که پا نميشم هيچ خواب ميبينم توي هواي خوب وآفتابي ام😆


Enjoy poem😂😂😂 👇

عمو زنجیر باف!
بله!
زنجیر منو بافتی؟
بله!
پشت کوه انداختی؟
بله!
بابا اومده!
چی چی آورده؟
نخودچی، کشمش
بخور و ببر
Uncle chain knitter!
Yeeeeees.
Did you knit my chain?
Yeeeeees.
Did you throw it behind the mountain?
Yeeeeees.
Father has just arrived.
What has he brought?
Pea and raisin.
Eat it and come