تجاوز گروهی به دختر پاکستانی در انتقام از تجاوز برادرش به یک دختر

 
تجاوز گروهی به دختر پاکستانی در انتقام از تجاوز برادرش به یک دختر

یک روستایی در حال نشان دادن خانه ای که محل وقوع نخستین تجاوز بوده است.

بی بی سی:

ریش سفیدان یک روستا در پاکستان، برای مجازات فردی که به یک دختر نوجوان تجاوز کرده بود، دستور دادند که به خواهر نوجوان او در ملاء عام تجاوز گروهی شود.

به گزارش منابع محلی، اعضای خانواده های هر دو دختر در این تصمیم گیری دخیل بوده اند و در پی آن، خواهر فرد متجاوز در حضور والدین خود و سایر اعضای دهکده مورد تجاوز قرار گرفته است.

با این حال، مادران هر دو دختری که مورد تجاوز قرار گرفته اند، بعدا با حضور در پاسگاه پلیس به طرح شکایت علیه عاملان دو جنایت پرداخته اند.

محل این دو واقعه، روستای مظفرآباد در نزدیکی شهر مولتان در جنوب ایالت پنجاب بوده است.

آزمایش های پزشکی، وقوع تجاوز به هر دو دختر را مورد تایید قرار داده است.

یک افسر پلیس به بخش اردوی بی بی سی گفت نخستین دختری که مورد تجاوز قرار گرفته ۱۲ الی ۱۴ ساله بوده و دختری که در انتقام از این واقعه قربانی تجاوز شده ۱۶ یا ۱۷ سال داشته است.

این افسر خبر داد که به دنبال شکایت مادران، ۲۵ نفر دستگیر شده اند.

وی در عین حال افزود که عامل تجاوز اول، که تجاوز دوم در انتقام از آن صورت گرفته، متواری است.

خوب این از خبر. اما تعجب آور است که ریش سفیدان تصمیم می گیرند که به دختر دوم هم تجاوز شود. در حالی که در خبر آمده که اون روستا دارای پلیس هست. پس حتماً دادگاه هم دارند. واقعاً حتما باید تجاوز دوم صورت می گرفت؟

اینها که ریش سفید هستند و خود را ملزم به رعایت عدالت و پیروی از اسلام می کنند حتماً باید طرح شکایت می کردند تا طبق قوانین پاکستان با آنها برخورد می شد.

انسان واقعاً از این بی عدالتی ها و خودرای بودن ها تعجب می کند.

امیدوارم روزی برسد که به جای انتقام گیری، عدالت و قانون بر جوامع جهان سوم حکومت کند. حالا دختر اول که قربانی شد اما به راستی نیازی به تجاوز به دختر دوم وجود نداشت.