انفجار تانکر سوخت در پاکستان بیش از ۱۲۵ کشته برجای گذاشت

 

انفجار تانکر سوخت در پاکستان بیش از 125 کشته برجای گذاشت

 

داستان همانطور که می دونید این بوده که ماشین حمل سوخت در راه لاهور بوده و با سرعت غیر مجاز می رانده. در راه به دلیل سرعت بالا چپ می کنه و از جاده خارج می شه. در این هنگام سوخت از این تانکر ۵۰۰۰۰ لیتری به بیرون نشت می کنه. مردمی که آنجا بودند به اهالی روستاهای اطراف می گویند که بیایند سوخت مجانی پیدا شده هر چی می خواهند ببرند. مردم هم با موتورهایشان به آنجا می آیند و در حال سرقت بله سرقت بنزین بودند که چند نفر در نزدیکی اون تانکر در حال سیگار کشیدن بودند و بعد هم انفجار.

از این واقعه من چند تا نتیجه می گیرم.

اول اینکه اون راننده اصلا توجه نداشته که ماشین حامل سوخت یعنی یک بمب قوی. بدون توجه به خطرات و ناتوانی خودش در رانندگی با بیشترین سرعت در حال رانندگی بوده.

دوم اینکه مردم اون حوالی به جای خبر دادن به پلیس برای جلوگیری از فاجعه به مردم روستاهای اطراف خبر می دند که بیایید بنزین رایگان پیدا کرده اند.

سوم اینکه در یک همچین مکان خطرناکی (محل نشت بنزین از تانکر) مردم زنها و بچه هاشون رو هم میارند که بتوانند بیشترین سرقت را انجام دهند. در بین کشته شدگان زنان و کودکان هم بوده اند.

چهارم اینکه مردم در چه فقری به سر می برند که برای یک مقدار بنزین جان خود و زنان و بچه هاشون رو به خطر می اندازند.

پنجم اینکه مردم اصلا به چیزی با عنوان بیت المال یا اموال عمومی آشنایی ندارند. به جای خبر دادن به پلیس دست به کار سرقت می شوند.

ششم اینکه هیچ کس در اونجا کسانی که مشغول سیگار کشیدن بوده اند رو بهشون تذکر نمی دهند.

خوب همه اینها یعنی چی؟ شما چه اسمی براش انتخاب می کنید؟؟؟