کشف لاشه صدها بچه کوسه در خلیج فارس

 

کشف لاشه صدها بچه کوسه در خلیج فارس

 

بی بی سی فارسی از قول مقامات ایرانی خبری را روی سایت قرار داد که دل هر انسانی را به درد می آورد.

مقام های ایران می گویند که لاشه صدها بچه کوسه ماهی که دم و باله آنها بریده شده را در جزیره ای در خلیج فارس پیدا کرده اند.

حسین دلشب، مدیرکل محیط زیست استان بوشهر، به خبرگزاری رسمی ایرنا گفت که لاشه ماهی ها چند روز پیش در جزیره شیف پیدا شد.

این بچه کوسه ها را ماهیگیران بی وجدان برای باله و دم آنها که گفته می شوند مقوی هستند شکار می کنند و لاشه آنها را از ترس دستگیری در آبها رها می کنند و امواج لاشه ها را به ساحل می آورد.

آقای دلشب به ایرنا گفت: “سازمان حفاظت محیط زیست در مصوبه سال ٩٣ صید کوسه های خلیج فارس و دریای عمان را که در سال های اخیر به دلیل کاهش چشمگیر جمعیت و صید بی رویه در خطر انقراض قرار گرفته اند ممنوع اعلام کرده است. “