اگر دین ندارید آزاده باشید.

 

اگر دین ندارید آزاده باشید

 

امروز تاسوعاست. درباره امام حسین -علیه السلام- و قیامشان و سخنانشان زیاد شنیده و خوانده ایم و این به دلیل این است که ما در یک کشور شیعی مذهب زندگی می کنیم.

برای درس هایی که امام حسین -علیه السلام- به جهانیان آموختند کتاب های زیادی نوشته شده که از جمله آنها می توان به کتب دکتر علی شریعتی اشاره کرد.

اما نکته ای که بسیار مهمه این است که چرا در کشوری که ادعای پیروی از امامان شیعه را دارد این همه فساد و فحشا و عقب ماندگی وجود دارد! الان تلویزیون در حال پخش انیمیشن عاشوراییان است که داستان واقعه عاشورا را به صورت کارتونی دارد پخش می کند. با وجودی که علم ساخت انیمیشن اینقدر زیاد پیشرفت کرده اما این کارتون ظاهراً از نظر فنی بسیار ابتدایی ساخته شده پس چگونه این انیمیشن می تواند جنبه آگاهی رسانی به جهانیان را داشته باشد؟

به هر حال عقب ماندگی بسیار در کشوری که ادعای کشور امام زمان را دارد مشاهده می شود.

از نظر من بهترین راه اصلاح خود است. اگر هر کاری را که می خواهیم انجام دهیم ابتدا بیندیشیم که آیا کار نیکی است یا نه و اگر کار خوبی است با عشق و علاقه انجام دهیم و اگر دیدگاه مثبت داشته باشیم و به جای دیدن بدی های دیگران و کم و کاستی های جامعه به عیوب خود بپردازیم فکر می کنم می توانیم همه کاستی های خود و جامعه را اصلاح کنیم.

آری تنها راه اصلاح جامعه اصلاح خود است.

بر سر گور کشیشی در کلیسای وست مینستر نوشته شده است:

کودك كه بودم می خواستم دنیا را تغییر دهم .

بزرگتر كه شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است من باید انگلستان را تغییر دهم . بعد ها انگلستان را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم .

در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده ام را متحول كنم .

اینك كه در آستانه مرگ هستم می فهمم كه اگر روز اول خودم را تغییر داده بودم ، شاید می توانستم دنیا را هم تغییر دهم!!!