به مناسبت شروع هفته اولیا و مربیان

 

به مناسبت شروع هفته اولیا و مربیان

 

هفته اولیا و مربیان از امروز ۲۴  مهرماه شروع می شود. چند روز پیش هم روز جهانی معلم بود. در ابتدا دیدگاه هتلر درباره مقام و جایگاه معلم که بسیار جالب است را برایتان می نویسم.

“هیتلر‌ به تنها قشری که اجازه جنگ نداد معلمین بودند چون عقیده ‌داشت‌ اگر در جنگ‌ پیروز شوند برای جهانگشایی و اگرشکست خوردند برای ساختن کشور به معلمین نیاز دارند”

هیتلر به درستی دریافته بود که معلمین جامعه ساز هستند. اینکه گفته می شود معلمی شغل انبیاست حرفی کاملاً درست و به جاست.

از طرف دیگر کودکان و نوجوانان ساعتها در روز با خانواده خود زندگی می کنند. هم معلمین و هم خانواده در تربیت دانش آموزان و رشد علمی آنها موثر و مهمند.

همه باید قبول کنند که تربیت و رشد هر دانش آموزی رشد جامعه است و هر گونه مشکلی بر سر راه پیشرفت کودک یا نوجوان مانعی بر سر راه کل جامعه است. پس خانواده ها و معلمین دست در دست هم با همفکری و نظارت درست و به جا باید با هم همکاری کنند تا هر دانش آموزی به رشد دست یابد.

هیچگاه یک دانش آموز را دست کم نگیرید چون اگر چنین کنید کل جامعه لطمه می بیند.