به ماسبت ۲۰ مهر روز گرامیداشت حافظ -رحمه الله علیه-

 

به ماسبت 20 مهر روز گرامیداشت حافظ -رحمه الله علیه-

درباره حافظ نوشتن کاری است بسیار سخت. البته تاکنون دهها کتاب و مقاله چه در ایران و چه در خارج درباره بزرگان شعر پارسی چاپ شده است. اما من سخنان هانری ماسه رو به مناسبت ۲۰ مهرماه روز گرامیداشت حافظ -رحمه الله علیه- را در اینجا می نویسم:

هانری ماسه، ایران شناس برجسته فرانسوی در جشن بازنشستگی اش در دانشگاه سوربن فرانسه گفت: «من عمرم را وقف ادبیات فارسی کرده ام و برای اینکه به شما استادان و روشنفکران جهان بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست، چاره ای ندارم جز اینکه به مقایسه بپردازم و بگویم که ادبیات فارسی بر چهار ستون اصلی استوار است: فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی. فردوسی، هم سنگ و همتای هومر یونانی است و برتر از او. سعدی، آناتول فرانس فیلسوف را به یاد می آورد. حافظ با گوته آلمانی قابل قیاس است که خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده می شمارد. اما مولانا، در جهان هیچ چهره ای را نیافتم که بتوانم مولانا را به آن تشبیه کرد. او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند. او فقط شاعر نیست بلکه بیشتر جامعه شناس و به ویژه روانشناس کاملی است که ذات بشر و خداوند را دقیق می شناسد قدر او را بدانید و به وسیله او، خود را و خدا را بشناسید.»