به مناسبت ۸ اکتبر روز جهانی کودک

 

به مناسبت 8 اکتبر روز جهانی کودک

 

اول ببینیم که تاریخچه نامگذاری روز جهانی کودک چیست. در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل به‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که نخست «انجمن بین‌المللی ویژهٔ کودکان سازمان ملل» نام گرفت. در سال ۱۹۵۳، یونیسف یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری شد.

محتوای پیمان‌نامه حقوق کودک:
کودک بر اساس ماده یک پیمان‌نامه حقوق کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای آنرا جهت می‌دهد:
– هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
– زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
– کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
– کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

این پیمان نامه که بسیاری از کشورها آن را قبول کرده اند خود به خوبی راه را نشان می دهد. والدین مهمترین افراد در زندگی کودکان هستند. کودکانی هم که پدر و مادر ندارند اقوام و بستگانشان مهمترین افراد زندگی آنها می شوند.

کودکان را اگر درست تربیت کنیم و به آنها راه و رسم درست زیستن را بیاموزیم بدون شک چون انسان میل به نیکی دارد در آنها اثر می کند و سعی می کنند که خوب زندگی کنند.

کودکان با هر گروهی که در رفت و آمد باشند از رفتار آنها تاثیر می پذیرند. بدون شک کودکان بزهکار کسانی هستند که معلمین بد داشته اند چه در خانواده چه در جامعه.

پس وظیفه اصلی خانواده ها نشان دادن الگوهای خوب به کودکان است. آنها را باید همواره گرامی داشت و با احترام گذاری و برآورده کردن دست کم نیازهای روحی و عاطفی آنها، نوجوانان و جوانان مثبت و فعالی به جامعه تحویل داد.بدون شک رفتار هر کس در سنین جوانی و پیری بستگی زیادی به دوران کودکی هر فرد دارد. بزهکاران، دزدان، افراد عقده ای تنها مشکلات مالی آنها را به سوی انحطاط نبرده بلکه کمبودهای عاطفی دوران کودکی و دریافت راه و رسم غلط زندگی آنها را به این روز می اندازد.