دیدگاه من درباره عزاداری های ماه محرم

 

دیدگاه من درباره عزاداری های ماه محرم

 

نقد صوفی نه همه صاف و بیغش باشد.

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد.

حافظ

بدون شک امام حسین -علیه السلام- نقش بزرگی در تاریخ دارند. کار ایشان پایه های قدرت نفاق و فساد را متزلزل کرد. درس آزادگی را به همه انسان ها آموخت. پس عزاداری برای ایشان مثل دوره کردن یک درس می باشد. درس آزادگی و سازش ناپذیری در برابر ظلم.

پس نفس عزاداری برای امام حسین چون یادآور درس عبودیت است پسندیده است. من ببیشتر از این نمی نویسم. فقط برای عزادارانی که در خیابان ها یا تکایا یا مساجد به سر و سینه می زنند و یا زنجیر می زنند یک روایت از امام صادق -علیه السلام- می آورم.

ایشان فرموده اند:

ای شیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایه زینت ما باشید نه مایه آبروریزی ما