اولین نوشته من

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بله…بسم الله الرحمن ارحیم.

شروع به نام خدا. خداوندی که خالق آسمان ها و زمین و حضرت آدم و حواست. اما جالب اینه که کسانی که معتقد به خدا هستند و بر این باورند که انسان ها از یک زن و مرد به وجود آمده اند باز هم با هم دشمنی می کنند. جالب تر اینکه همه آنها دشمنی خود با همدیگر را به نام خدا انجام می دهند. این یک درام کمدی هست. خداوند از محبت در بین انسان ها خوشش می آید و به همه انسان ها دستور داده که ایمان به خودش و محبت به انسان ها را سرلوحه زندگی خود قرار دهند ولی انسان ها فقط به خداوند می گویند ایمان دارند و محبت شان هم گزینشی هست.

به امید روزی که جنگ در سراسر جهان نباشد و همه با ایمان به خدا برای بهتر زندگی کردن تلاش کنند.